Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, ze zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2012 r., poz. 908) o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, ulega zmianie dotychczasowa nazwa Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Jednocześnie ulega zmianie adres poczty elektronicznej: zzm@zzm-msw.pl

 
Aktualności Zamówienia publiczne Wykaz nieruchomości Dokumenty Linki Kontakt Hosting